2641301427 Δήμου Τσέλου 29, Αγρίνιο Al.geronikos@gmail.com

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

 

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Σύμφωνα με την παρουσίαση του προγράμματος από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», θα ξεκινήσει επίσημα στις 30 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ανά Περιφέρεια:

                                    Χρονοδιάγραμμα έναρξης υποβολής αιτήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου

30-11-2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

02-12-2020

Δυτικής Μακεδονίας

04-12-2020

Κεντρικής Μακεδονίας

07-12-2020

Θεσσαλίας

09-12-2020

Ηπείρου, Ιονίων Νήσων

11-12-2020

Αττικής

14-12-2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου

16-12-2020

Δυτικής Ελλάδας

18-12-2020

Πολυκατοικίες

11-01-2021

 

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

Προϋποθέσεις Επιλέξιμων Κατοικιών

Ωφελούμενοι – Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα».

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.» του εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς.

 

Ατομικό

Εισόδημα 

Οικογενειακό Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

≤ 10.000

≤ 20.000

65%

95%

> 10.000 – 20.000

> 20.000 – 30.000

55%

85%

> 20.000 – 30.000

> 30.000 – 40.000

50%

80%

> 30.000 – 50.000

> 40.000 – 70.000

45%

75%

> 50.000 – 90.000

> 70.000 – 120.000

35%

65%

 

 

Πολυκατοικία

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

Τύπου Α

60%

90%

Τύπου Β

60%

80%

 

Ενεργειακός στόχος – Απαιτήσεις

 

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:  

 

Επιδοτούμενες εργασίες

 

Προϋπολογισμός Προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 850 εκατ. από τα οποία:

 

Σημαντικές διευκρινίσεις

• Περιορισμός μίας (1) αίτησης ανά κατοικία: Μονοκατοικίες / μεμονωμένα διαμερίσματα / πολυκατοικίες που έχουν ολοκληρώσει κάποιον από τους προηγούμενους κύκλους του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 δεν είναι επιλέξιμες στον τρέχοντα Κύκλο.

 • Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο: Για κάθε φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή περισσότερων της μίας (1) αίτησης, για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, δίχως να υπερβαίνει τις 100.000 € συνολικής ενίσχυσης.

Πίσω